Cập nhật Lịch cúp điện hôm nay ngày 20/09/2023 tại Kon Tum

Thông tin Cập nhật mới nhất về lịch cúp điện các khu vực tại Kon Tum ngày 20/09/2023 được từ cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện, cắt điện các khu vực tại Kon Tum ngày 20/09/2023 được cập nhật từ cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện huyện Kon Rẫy

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

20/09/2023

07h30-17h00

Xí Nghiệp 1.5 ĐL Kon Rẫy - Tháo/đấu lèo Hotline BT281 - Thay dây bọc, trồng cột chèn nâng cao khoảng cách pha đất dọc QL 24 để đảm bảo an toàn từ BT271 - BT280A

Lịch cúp điện huyện Đắk Hà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

20/09/2023

07h30-16h30

Tân lập 2 Đắk Hring ĐL Đăk Hà 1.Đội SCĐN tháo đấu nối lèo TBA Tân Lập 2 2.CPSC Kon Tum rải căng dây hạ áp, thu hồi dây, đấu nối, đóng điên hạng mục: Đại tu ĐZ hạ thế sau TBA Tân Lập 2 ( SCL 2023, L=1,1km )

20/09/2023

08h00-16h00

Ngọc Réo 5 ĐL Đăk Hà Điện lực Đắk Hà thi công hạng mục: Đại tu ĐZ hạ thế sau TBA Ngọc Réo 5 ( SCL 2023, L=0.95km )

Lịch cúp điện huyện Đắk Tô

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

20/09/2023

08h00-17h00

DMOHAM--|--Đắk Mơ Ham ĐL Đắk Tô Cải tạo, nâng cấp đường dây trung, hạ thế và TBA Đắk Mơ Ham ( Cải tạo, nâng cấp 1,438km đường dây trung thế từ 02 pha lên 03 pha, Xây dựng mới 0,1km đường dây hạ thế và nâng công suất TBA Đắk Mơ Ham từ 01 pha 37,5kVA lên 03 pha 100kVA

20/09/2023

08h00-13h00

KHOI2-XOMHUU ĐL Đắk Tô Cắt TBA khối 2 để Điện lực Đắk Tô xử lý mất an toàn kết hợp bảo dưỡng

Lịch cúp điện huyện Sa Thầy

 

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

20/09/2023

09h30-11h00

TBA Đắk Do ĐL Sa Thầy Điện lực Sa Thầy thay sứ treo bị vỡ tại trụ BT263 ĐZ 22kV TĐC Hơ Moong

20/09/2023

09h30-11h00

Đắk Wớt ĐL Sa Thầy Điện lực Sa Thầy thay sứ treo bị vỡ tại trụ BT263 ĐZ 22kV TĐC Hơ Moong

20/09/2023

09h30-11h00

Kà Bày Hơ Moong ĐL Sa Thầy Điện lực Sa Thầy thay sứ treo bị vỡ tại trụ BT263 ĐZ 22kV TĐC Hơ Moong

20/09/2023

09h30-11h00

Kơ Tu ĐL Sa Thầy Điện lực Sa Thầy thay sứ treo bị vỡ tại trụ BT263 ĐZ 22kV TĐC Hơ Moong

20/09/2023

09h30-11h00

Thôn 5 Kroong ĐL Sa Thầy Điện lực Sa Thầy thay sứ treo bị vỡ tại trụ BT263 ĐZ 22kV TĐC Hơ Moong

Trên đây là lịch cúp điện Kon Tum tại một số khu vực, một số nơi khác chưa có thông tin cắt điện. Phuongtruongan.vn sẽ cập nhật lịch liên tục để độc giả nắm bắt kịp thời.