Cập nhật Lịch cúp điện hôm nay ngày 19/09/2023 tại Đồng Nai

Cập nhật Thông tin mới nhất về lịch cúp điện các khu vực tại Đồng Nai ngày 19/09/2023 được từ cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện, cắt điện các khu vực tại Đồng Nai ngày 19/09/2023 được cập nhật từ cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện thành phố Biên Hoà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

19/09/2023

từ 06h30 - 07h00

Một phần phường Hóa An, phường Tân Hạnh và một phần phụ tải điện lực Tân Uyên. Điện lực Biên Hoà Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

19/09/2023

từ 07h00 - 07h30

Một phần phươngg Bửu Hòa, Công ty Pouchen. Điện lực Biên Hoà Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

19/09/2023

từ 16h00 - 16h30

Một phần phường Hóa An, phường Tân Hạnh và một phần phụ tải điện lực Tân Uyên. Điện lực Biên Hoà Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

19/09/2023

từ 16h30 - 17h00

Một phần phươngg Bửu Hòa, Công ty Pouchen. Điện lực Biên Hoà Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

19/09/2023

từ 07h30 - 10h00

Một phần khu vực đơn vị K860 Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2 Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

19/09/2023

từ 10h30 - 13h00

Một phần khu vực đơn vị K860. Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2 Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

Lịch cúp điện huyện Thống Nhất

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

19/09/2023

từ 07h00 - 17h30

Ấp Gia Yên thuộc xã Gia Tân 3. Điện Lực Thống Nhất Bảo trì và sửa chữa lưới điện.

Lịch cúp điện huyện Xuân Lộc

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

19/09/2023

từ 08h00 - 12h00

Trần Khánh Thành.

Trương Chính.

Điện lực Xuân Lộc Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

19/09/2023

từ 08h30 - 13h30

Một phần các ấp Hòa Bình, Bưng Cần, Chiến Thắng thuộc xã Bảo Hòa và một phần ấp Bình Hòa thuộc xã Xuân Phú.

Các trạm Cơ Sở Trần Quang Phụng, Vũ Văn Phong 1, Trại chăn nuôi Nguyễn Thị Cúc, Cơ sở Thế Văn, BTS Bảo Hòa, Cơ sở nhựa Phạm Văn Phụng thuộc xã Bảo Hòa.

Điện lực Xuân Lộc Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

19/09/2023

từ 13h00 - 17h00

Tống Vinh Sang.

Công Ty Toàn Xuân Hưng 1.

Phạm Vĩnh Long.

Điện lực Xuân Lộc Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

Lịch cúp điện huyện Định Quán

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

19/09/2023

từ 08h00 - 09h45

Khu 10  thuộc thị trấn Tân Phú huyện Tân Phú. Điện lực Định Quán Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

19/09/2023

từ 08h30 - 12h30

Ấp 1 thuộc xã Suối Nho, huyện Định Quán. Điện lực Định Quán Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

Lịch cúp điện huyện Long Thành

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

19/09/2023

từ 07h00 - 16h00

Một phần ấp 8 thuộc xã An Phước. Điện lực Long Thành Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

Lịch cúp điện huyện Trảng Bom

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

19/09/2023

từ 08h30 - 14h30

Một phần ấp An Chu, xã Bắc Sơn. Điện lực Trảng Bom Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

Trên đây là lịch cúp điện các khu vực trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, một số nơi khác chưa có thông tin cúp điện. Phuongtruongan.vn sẽ cập nhật lịch chính xác, nhanh chóng đến độc giả.