Cập nhật Lịch cúp điện hôm nay tại Kon Tum ngày 19/09/2023

Cập nhật Thông tin mới nhất về lịch cúp điện các khu vực tại Kon Tum ngày 19/09/2023 được từ cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện, cắt điện các khu vực tại Kon Tum ngày 19/09/2023 được cập nhật từ cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện huyện Kon Plông

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

19/09/2023

07h00-17h00

TBA Tự dùng dự phòng 110 ĐL Kon Plông - Đội Hotline tháo lèo tại trụ BT17 XT475 ĐZ 22kV Kon Plong Măng Đen. - Công ty TNHH XD và TM Quang Vinh Kon Tum dựng cột, lắp đặt xà sứ, thay và kéo mới dây từ trụ BT05 đến trụ BT15 ĐZ 22kV XT475, 474 Kon Plong Măng Đen xây dựng mới ( Công trình nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực huyện Kon Plông- Kon Rẫy tỉnh Kon Tum năm 2023 )

19/09/2023

07h00-17h00

Bảo Vệ Rừng Số 2 ĐL Kon Plông - Đội Hotline tháo lèo tại trụ BT17 XT475 ĐZ 22kV Kon Plong Măng Đen. - Công ty TNHH XD và TM Quang Vinh Kon Tum dựng cột, lắp đặt xà sứ, thay và kéo mới dây từ trụ BT05 đến trụ BT15 ĐZ 22kV XT475, 474 Kon Plông Măng Đen xây dựng mới ( Công trình nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực huyện Kon Plong- Kon Rẫy tỉnh Kon Tum năm 2023 )

Lịch cúp điện huyện Kon Rẫy

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

19/09/2023

07h30-17h00

Xí Nghiệp 1.5 ĐL Kon Rẫy - Tháo/đấu lèo Hotline BT277 - Thay dây bọc, trồng cột chèn nâng cao khoảng cách pha đất dọc QL 24 để đảm bảo an toàn từ BT260 - BT269

Lịch cúp điện huyện Đắk Hà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

19/09/2023

07h30-16h30

Trung tâm Đắk Hring ĐL Đắk Hà 1.Đội SCĐN tháo đấu nối lèo TBA Trung tâm Đắk Hring 2.CPSC Kon Tum rải căng dây hạ áp, thu hồi dây, đấu nối, đóng điên hạng mục: Đại tu ĐZ hạ thế sau TBA Thị tứ Đắk Hring ( SCL 2023, L=0,9km )

19/09/2023

08h00-16h00

Kon Hdre ĐL Đắk Hà Điện lực Đắk Hà thi công hạng mục: Đại tu ĐZ hạ thế sau TBA Kon Hơ Dre ( SCL 2023, L=0.95km )

Lịch cúp điện huyện Sa Thầy

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

19/09/2023

08h00-16h00

Thôn 4 Sa Thầy ĐL Sa Thầy Thi công chuyển lưới hạ thế hạ thế sang cột mới, kết hợp chuyển công tơ khách hàng

Lịch cúp điện huyện Đắk Glei

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

19/09/2023

08h30-16h30

Đắk Blô 4 ĐL Đắk Glei Điện lực Đắk Glei lắp đặt và đấu nối LBS ( trọn bộ ) tại vị trí BT833 thuộc ĐZ 22kV Đắk Man - Đắk Blô

19/09/2023

08h30-16h30

Lao Mưng_Đắk Blô ĐL Đắk Glei Điện lực Đắk Glei lắp đặt và đấu nối LBS ( trọn bộ ) tại vị trí BT833 thuộc ĐZ 22kV Đắk Man - Đắk Blô

19/09/2023

08h30-16h30

Đắk Blô 1 ĐL Đắk Glei Điện lực Đắk Glei lắp đặt và đấu nối LBS ( trọn bộ ) tại vị trí BT833 thuộc ĐZ 22kV Đắk Man - Đắk Blô

19/09/2023

08h30-16h30

Đắk Blô 3  ĐL Đắk Glei Điện lực Đắk Glei lắp đặt và đấu nối LBS ( trọn bộ ) tại vị trí BT833 thuộc ĐZ 22kV Đắk Man - Đắk Blô

19/09/2023

08h30-16h30

Đồn Biên Phòng 663 ĐL Đắk Glei Điện lực Đắk Glei lắp đặt và đấu nối LBS ( trọn bộ ) tại vị trí BT833 thuộc ĐZ 22kV Đắk Man - Đắk Blô

19/09/2023

08h30-16h30

Đắk Blô 2 ĐL Đắk Glei Điện lực Đắk Glei lắp đặt và đấu nối LBS ( trọn bộ ) tại vị trí BT833 thuộc ĐZ 22kV Đắk Man - Đăk Blô

19/09/2023

08h30-16h30

Trạm Kiểm Soát ĐBP 663 ĐL Đắk Glei Điện lực Đắk Glei lắp đặt và đấu nối LBS ( trọn bộ ) tại vị trí BT833 thuộc ĐZ 22kV Đắk Man - Đắk Blô

19/09/2023

08h30-16h30

Công ty Cổ Phần Tấn Phát 1 ĐL Đắk Glei Điện lực Đắk Glei lắp đặt và đấu nối LBS ( trọn bộ ) tại vị trí BT833 thuộc ĐZ 22kV Đắk Man - Đắk Blô

19/09/2023

08h30-16h30

Công ty TNHH1TV Nguyên Anh-BTN ĐL Đắk Glei Điện lực Đắk Glei lắp đặt và đấu nối LBS ( trọn bộ ) tại vị trí BT833 thuộc ĐZ 22kV Đắk Man - Đắk Blô

Lịch cúp điện huyện Ngọc Hồi

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

19/09/2023

09h00-16h00

Đắk Dục 3-1 ĐL Ngọc Hồi Đội sửa chữa điện nóng thi công tháo lèo tại vị trí 207/20 để xí nghiệp dịch vụ Điện lực Kon Tum thi công xử lý tồn tại chỉnh lại xà, sứ trụ bị nghiêng tại khoảng trụ 207/20/2 đến 207/20/10

19/09/2023

09h00-16h00

Đồn Biên Phòng 675 ĐL Ngọc Hồi Đội sửa chữa điện nóng thi công tháo lèo tại vị trí 207/20 để xí nghiệp dịch vụ Điện lực Kon Tum thi công xử lý tồn tại chỉnh lại xà, sứ trụ bị nghiêng tại khoảng trụ 207/20/2 đến 207/20/10

19/09/2023

10h00-16h00

Đắk Giá 1 ĐL Ngọc Hồi Xí nghiệp Dịch vụ thi công xử lý tồn tại chình xà, sứ, trụ nghiêng tại khoảng trụ 275/2 đến 275/6 đường dây 22kV XT481 đi TBA Đắk Giá 1

19/09/2023

10h00-16h00

Đắk Giá 1 ĐL Ngọc Hồi Xí nghiệp Dịch vụ thi công xử lý tồn tại chình xà, sứ, trụ nghiêng tại khoảng trụ 275/2 đến 275/6 đường dây 22kV XT481 đi TBA Đắk Giá 1

Trên đây là lịch cúp điện Kon Tum tại một số khu vực, một số nơi khác chưa có thông tin cắt điện. Chúng tôi sẽ cập nhật lịch liên tục trên phuongtruongan.vn để độc giả nắm bắt kịp thời.