Cập nhật Lịch cúp điện hôm nay tại Trà Vinh ngày 19/09/2023

Cập nhật Thông tin mới nhất về lịch cúp điện các khu vực tại Trà Vinh ngày 19/09/2023 được từ cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện, cắt điện các khu vực tại Trà Vinh ngày 19/09/2023 được cập nhật từ cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện Thành phố Trà Vinh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

19/09/2023

07h30-11h00

Đường Nguyễn Chí Thanh từ Cửa hàng xăng dầu Phường 9 đến Bưu điện Phường 6 ( dãy Cửa hàng xăng dầu Phường 9 ) Điện Lực Thành phố Trà Vinh Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện huyện Cầu Ngang

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

19/09/2023

08h00-11h00

Một phần ấp Huyền Đức xã Long Sơn Điện Lực Cầu Ngang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện huyện Cầu Kè

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

19/09/2023

08h00-09h00

Trạm Xóm Chông 1 thuộc Ấp Trà Ốt xã Thông Hòa Điện lực Cầu Kè Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/09/2023

09h15-10h15

Trạm Kinh Ngang 1 thuộc Ấp Trà Ốt xã Thông Hòa Điện lực Cầu Kè Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/09/2023

10h30-11h30

Trạm Chùa Ô Rồm thuộc Ấp Ô Rồm xã Châu Điền Điện lực Cầu Kè Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện huyện Tiểu Cần

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

19/09/2023

07h20-11h15

Một phần ấp Cây Hẹ - xã Phú Cần Điện lực Tiểu Cần Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/09/2023

13h30-14h50

Một phần ấp Đại Mong - xã Phú Cần Điện lực Tiểu Cần Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/09/2023

15h00-16h45

Một phần ấp Cầu Tre - xã Phú Cần Điện lực Tiểu Cần Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thị xã Duyên Hải

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

19/09/2023

08h00-12h00

Mất điện một phần ấp khóm 1 phường 2 thị xã Duyên Hải Điện lực thị xã Duyên Hải Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/09/2023

08h00-13h00

Mất điện trạm chuyên dùng NMNĐ Nguyễn Văn Triều 1, NMNĐ Triều Lệ Điện lực thị xã Duyên Hải Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/09/2023

13h00-17h00

Mất điện một phần ấp Cây Da xã Hiệp Thạnh thị xã Duyên Hải Điện lực thị xã Duyên Hải Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/09/2023

14h00-15h40

Mất điện trạm chuyên dùng NT Lê Hữu Thừa Điện lực thị xã Duyên Hải Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/09/2023

15h50-16h40

Mất điện trạm chuyên dùng Võ Thành Tài Điện lực thị xã Duyên Hải Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện huyện Càng Long

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

19/09/2023

07h30-16h30

Khóm 8, 9 TT Càng Long Điện lực Càng Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/09/2023

08h00-08h45

Khóm 8, 9 TT Càng Long Điện lực Càng Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện huyện Châu Thành

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

19/09/2023

08h15-09h00

Một phần ấp Hòa Lạc C xã Lương Hòa A Điện lực Châu Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/09/2023

09h15-10h15

Một phần ấp Hòa Lạc C xã Lương Hòa A Điện lực Châu Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Trên đây là lịch cúp điện Trà Vinh tại một số khu vực, một số nơi khác chưa có thông tin cắt điện. Chúng tôi phuongtruongan.vn sẽ cập nhật lịch liên tục trên để độc giả nắm bắt kịp thời.