Tôn giáo của người Lưỡng Hà cổ đại là?

Tôn giáo Lưỡng Hà tập trung vào các tín ngưỡng và tập tục tôn giáo của các nền văn minh cổ đại trong khu vực Lưỡng Hà, bao gồm Sumer, Akkad, Assyria và Babylonia, từ khoảng 3500 trước Công nguyên đến 400 sau Công nguyên. Sau đó, Kitô giáo Syria đã thay thế phần lớn trong tôn giáo Lưỡng Hà. Sự phát triển tôn giáo ở Lưỡng Hà và văn hóa Lưỡng Hà nói chung không bị ảnh hưởng nhiều bởi di chuyển của các dân tộc khác nhau đến và đi trong khu vực, đặc biệt là ở phía nam. Thay vào đó, tôn giáo Lưỡng Hà có một truyền thống nhất quán và liên kết, đáp ứng nhu cầu tâm linh của người theo đạo trong suốt hàng thiên niên kỷ phát triển.

Tôn giáo của người Lưỡng Hà cổ đại là?

Câu hỏi: Tôn giáo của người Lưỡng Hà cổ đại là?

A. Đa thần giáo

B. Bái hỏa giáo

C. Đạo vật tổ

D. Sikh giáo 

Trả lời

Đáp án đúng: A. Đa thần giáo

Tôn giáo của người Lưỡng Hà cổ đại là Đa thần giáo 

Tôn giáo Lưỡng Hà tập trung vào các tín ngưỡng và tập tục tôn giáo của các nền văn minh cổ đại trong khu vực Lưỡng Hà, bao gồm Sumer, Akkad, Assyria và Babylonia, từ khoảng 3500 trước Công nguyên đến 400 sau Công nguyên. Sau đó, Kitô giáo Syria đã thay thế phần lớn trong tôn giáo Lưỡng Hà. Sự phát triển tôn giáo ở Lưỡng Hà và văn hóa Lưỡng Hà nói chung không bị ảnh hưởng nhiều bởi di chuyển của các dân tộc khác nhau đến và đi trong khu vực, đặc biệt là ở phía nam. Thay vào đó, tôn giáo Lưỡng Hà có một truyền thống nhất quán và liên kết, đáp ứng nhu cầu tâm linh của người theo đạo trong suốt hàng thiên niên kỷ phát triển.

Người Lưỡng Hà cổ đại Họ có tôn giáo đa thần. Các vị thần của họ là: mặt trời, Ra, vị thần quan trọng nhất. Họ thờ thần Osiris, thần nông nghiệp và thần chết. Với chính trị, một số vị thần được coi trọng hơn, chẳng hạn như Ptah, thần Memphis hoặc Amun, thần Thebes.

Trong thời cổ đại có những tôn giáo rất quan trọng, chẳng hạn như những tôn giáo của Lưỡng Hà, Ai Cập, Hy Lạp và La Mã. Các tôn giáo là đa thần. Họ có thần thoại và tin vào cuộc sống sau khi chết. Họ cũng xây dựng những ngôi đền, nơi họ thờ cúng các vị thần của họ thông qua các nghi lễ và nghi lễ.

Những khởi nguồn sớm nhất của tư tưởng tôn giáo Lưỡng Hà có từ giữa thiên niên kỷ thứ 4 trước Công nguyên, có nền tảng từ sự thờ phụng thiên nhiên. Trong thiên niên kỷ thứ 3 trước Công nguyên, các đối tượng thờ phụng đã được nhân cách hóa và trở thành một nhóm các vị thần với các chức năng cụ thể.

Các giai đoạn cuối cùng của đa thần giáo Lưỡng Hà phát triển trong thiên niên kỷ thứ 2 và thứ 1, tập trung hơn vào tôn giáo thờ phụng cá nhân và sắp xếp các vị thần thành một hệ thống phân cấp quân chủ với vị thần quốc gia là người đứng đầu các thần. Tôn giáo Lưỡng Hà cuối cùng bị suy tàn trước sự truyền bá của các tôn giáo Iran thời Đế chế Achaemenes và sự Kitô giáo hóa tại vùng Lưỡng Hà.