Video này sẽ giúp bạn trung tập trung học trong 3 tiếng | study with me #16 | pomodoro 50/10 | jawonee

Chào mọi người vẫn là mình Tony Nguyễn. Dưới đây là video study with me dài nhất mà mình sưu tầm được. Hy vọng là đoạn video này sẽ mang lại cho mọi người một buổi học thật thoải mái và hiệu quả nha. Trong video này, cô nàng đang đọc trước bài cho môn Intro to Visual Studies và học một vài từ vựng tiếng Anh. Còn bạn, bạn sẽ học được gì khi xem video này.

Nội dung: Chào mọi người, mình là Tường Nguyên. Đây là video study with me dài nhất mà mình làm từ trước tới giờ. Hy vọng là nó sẽ mang lại cho mọi người một buổi học thật thoải mái và hiệu quả nha. Trong video này, mình đang đọc trước bài cho môn Intro to Visual Studies và học một vài từ vựng tiếng Anh. Còn bạn, bạn đang học gì khi xem video này.