VNU là trường gì?

VNU (Đại học Quốc gia Hà Nội) là một trong những trường đại học hàng đầu tại Việt Nam, với hơn 9 trường thành viên cung cấp các chương trình đào tạo đa dạng từ bậc đại học đến tiến sĩ, trong các lĩnh vực như khoa học, kỹ thuật, y học, kinh tế, giáo dục, nghệ thuật, và xã hội học.

Bên cạnh đó, "VNU" có đội ngũ giảng viên giỏi, cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, và là một trong những trường đại học hàng đầu tại Đông Nam Á, thu hút sự quan tâm của nhiều sinh viên trong và ngoài nước.

I. VNU là trường gì?

VNU là viết tắt của "Đại học Quốc gia Hà Nội" (Vietnam National University, Hanoi), đây là một trong những trường đại học hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập từ năm 1993 và có nhiều trường thành viên, bao gồm Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Giáo dục, Trường Đại học Ngoại ngữ, và Trường Đại học Công nghệ....

VNU là trường gì?

Quá trình hình thành và phát triển của Đại học Quốc Gia Hà Nội

Đại học Quốc gia Hà Nội là một trong những trường đại học hàng đầu của Việt Nam. Dưới đây là quá trình hình thành và phát triển dẫn đến sự ra đời của trường Đại học Quốc gia Hà Nội:

 • Năm 1906, trường Đông Dương Bách khoa được thành lập tại Hà Nội, với chức năng đào tạo các kỹ sư.
 • Năm 1945, sau khi Việt Nam giành độc lập, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội được thành lập, đào tạo các chuyên ngành đa dạng từ kỹ thuật đến nghệ thuật.
 • Năm 1956, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội được chia thành 2 trường: Đại học Khoa học Tự nhiên và Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
 • Năm 1993, Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập thông qua sáp nhập của các trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, và Trường Đại học Giáo dục.
 • Sau đó, Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục mở rộng quy mô với việc sáp nhập thêm các trường đại học khác, bao gồm Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, và Trường Đại học Thương mại.

Trong quá trình phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội đã đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của giáo dục và khoa học kỹ thuật tại Việt Nam, đồng thời đã có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển của khu vực Đông Nam Á.

II. Những câu hỏi thường gặp?

1) VNU có bao nhiêu trường?

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) hiện đã có 9 trường đại học thành viên bao gồm:

 1. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
 2. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
 3. Trường Đại học Kinh tế
 4. Trường Đại học Luật
 5. Trường Đại học Giáo dục
 6. Trường Đại học Ngoại ngữ
 7. Trường Đại học Công nghệ
 8. Trường Đại học Y Học Cổ Truyền
 9. Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hàng không

Ngoài ra, ĐHQGHN còn có 2 trường và 2 khoa trực thuộc, 7 viện nghiên cứu khoa học thành viên, trực thuộc, 2 trung tâm đào tạo và 13 đơn vị phục vụ, dịch vụ.

2) VNU có bao nhiêu sinh viên?

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) là một trong những trường đại học có quy mô đào tạo lớn tại Việt Nam. Theo thống kê của trường tính đến năm học 2021-2022, ĐHQGHN có khoảng 18.000 sinh viên hệ đại học chính quy và gần 26.000 sinh viên các loại hình đào tạo không tập trung theo học 60 ngành đào tạo bậc đại học.

Ngoài ra, trường còn có gần 2.200 học viên cao học theo học 103 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ và gần 300 nghiên cứu sinh theo học 77 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ.